ฟันรัน (FUN RUN) 5 กม. ปล่อยตัว เวลา 06.09 น.

มินิ มาราธอน (MINI MARATHON) 10 กม. ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.

ฮาล์ฟ มาราธอน (HALF MARATHON) 21 กม. ปล่อยตัว เวลา 05.30 น.